lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonāapmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
1878398
112


statistika

 
“Skaļās lasīšanas sacensības” konkurss Rožupes pamatskolāRudens. Saules stariņi reti parādās no pelēko mākoņu maliņas. Latvija ir pelēkā lietus vīriņa varā. Kā gan iepriecināt savas pielijušās domas un sirsniņas? Rožupes bibliotēkas vadītāja Maija Jasinska iepriecināja un ienesa „baltu” domu šajā rudenīgajā laikā! „Skaļās lasīšanas sacensības”, kuras piedāvā Latvijas Nacionālā bibliotēka. Viņa teica: ”Jūs, 5.-6. klašu skolēni varētu piedalīties! Tas būs interesanti!” Kāpēc gan ne? Mēs piekritām šim jaukajam piedāvājumam, jo bija interesanti uzzināt, kā tas ir-skaļi lasīt!


Skaļā lasīšana pilnveido bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai ,sekmē interesi un lasīšanu par grāmatām, saliedē bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm , kā arī veicina lasītprieku un prasmi uzstāties auditorijas priekšā. Bibliotēkas plaukti zibināja savas krāsaino grāmatu muguriņas un aicināt, aicināja: „Paņem mani! Paņem mani! Izlasi! Iepazīstini citus!” Skolēni ar aizrautību izvēlējās savas un jauko bibliotekārīšu (Annas un Maijas) piedāvātās grāmatas, kuru bija ļoooti daudz. Izvēle nebija no tām vieglajām. Mēs izvēlējāmies! Lasītprieks bija sācies! Dienu no dienas tika pārlasītas grāmatu lappuses un meklēts tieši tas fragments, kurš būs pats interesantākais un aizraujošākais. Tas, kurš patiks klausītājiem, kurš uzrunās sirsniņas un prātus! Fragments, ar kura palīdzību, atplauks smaids sejās un visiem kļūs priecīgs prāts. Skolēniem izdevās! Š.g. 9. novembī 5. un 6. klašu skolēni sapulcējās kopā un varēja sākties „Skaļās lasīšanas acensības”1.kārta! Skolēnu lasītprasmi vērtēja kompetenta žūrija. Paldies mūsu jaukajām žūrijas meitenēm - A. Ancānei (Rožupes bibliotekāre), M. Ancānei (Rožupes pamatskolas skolotāja) un ciemiņam M. Mālniecei (LNCB bibliotekāre).
Uzdevums nebija viegls- jāizvēlas pats labākais no labākajiem lasītājiem, tas , kurš ar savu lasīšanas prasmi spēs ieinteresēt visus klausītājus. Tas bija grūti, bet izdevās!
Jaunos lasītājus apciemot bija ieradies arī „Grāmatu tārpiņš”, kurš ilgus gadus ir pavadījis Grāmatu pasaulē, starp grāmatu plauktiem un grāmatu lappusēm, lasot, lasot un lasot! „Grāmatu tārpiņš”, iedrošināja un uzmundrināja lasītājus gan ar mīklu minēšanu, gan jautrām rotaļām un spēlēm!
„Skaļās lasīšanas sacensību”1. kārtā īpaši tika uzteikti 5. klases skolēni L. Pīzele, J. Pīzelis, A. Vaivode un 6. klases skolēni M. Ķēniņš, L. Vilcāne un Z.J.Jasinska.
Z.J. Jasinska bija izvēlējusies nolasīt fragmentu no R. Skrebeles grāmatas „Palaidnību karaļa Jāņa B. Dienasgrāmata”. Fragmenta lasījums bija tik aizraujošs un intonatīvi labi sagatavots, ka gan žūrijas pārstāvji, gan klausītāji atzina Z.J. Jasinsku par uzvarētāju 1. kārtā!
Apsveicam Z.J. Jasinsku ar iekļūšanu 1. kārtas uzvarētājos! Lai veicas Līvānu „Skaļās lasīšanas sacensību” konkursā!

Lietus vīriņš atkāpās un Rožupes pamatskolas skolēniem sirsniņas piepildījās ar saules siltumu, kuru skolēni sniedza viens otram, sanākot kopā, smejoties un uzmanīgi ieklausoties vienam otrā. Iegūts atzinums- grāmatu lasīšana, dalīšanās savās prasmēs vienam ar otru ir svarīgākā sastāvdaļa mūsu dzīvē!
Paldies M.Jasinskai par jauko piedāvājumu-lasīt. Lasīt ir stilīgi!Informāciju sagatavoja:
I.Lāce
Rožupes pamatskolas skolotāja

  atpakaļ izdrukāt izdrukāt


 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītbalsis 150
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012