lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonāapmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
1878374
88


statistika

 
Māmiņdienas pasākums.Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku - gadā tik vienu,
Saņem ziediņus, kurus tev nesam,
Nākam ar sveicieniem tādi, kā esam.

12. maija saulainajā pēcpusdienā kopā ar mīļajām māmiņām un vecmāmiņām Jersikas pamatskolā tika svinēti skaistākie pavasara svētki - Māmiņu diena.

Arī paši mazākie - Jersikas pamatskolas pirmsskolas grupiņas bērni - sveica savus mīļākos un tuvākos cilvēkus - māmiņas, ar pašdarinātiem puķu pušķiem. Darbiņš bija laikietilpīgs, tāpēc ziedus bērni kopā ar audzinātāju un bibliotekāri sāka veidot nedēļu iepriekš.
Svētku dienā bērni vēlējās pateikt paldies māmiņām par rūpēm, atbalstu sirsnību un mīlestību.

Māmiņas ir kā saules stari, kas vienmēr noglāstīs un sasildīs pat tad, kad diena ir apmākusies. Bērni dziedāja un dejoja, lai iepriecinātu māmiņas.
Lai bērni jūs vienmēr priecē ar jauniem sasniegumiem, lai jums veselība un neizsīkstošs spēks izstarot mīlestību un siltumu!
Mīliet un sargājiet savas māmiņas un vecmāmiņas!


Informāciju sagatavoja:
Evita Daibe
Līvānu NCB Jersikas bibliotēkas vadītāja
  atpakaļ izdrukāt izdrukāt


 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītbalsis 150
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012