lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonāapmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
1878385
99


statistika

 
  Pakalpojumi

Bibliotēkas ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai. Pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, pirmkārt, nodrošina tās bibliotēkas, kuras atrodas iedzīvotāju dzīvesvietas tuvumā. LR Bibliotēku likums paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

Līvānu novada Centrālā bibliotēka pakalpojumu attīstībā orientējas uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo apkalpošanu, lai bibliotēkas pakalpojumi aptvertu visas iedzīvotāju darbības jomas un visas iedzīvotāju vecuma grupas.

Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība apstiprināta "Līvānu novada centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumos".

Līvānu novada Centrālā bibliotēka 2016.gadā lietotājiem sniedz šādus maksas pakalpojumus.


©Līvānu novada centrālā bibliotēka
 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītbalsis 150
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012