lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonāapmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
1878343
57


statistika

 
  Resursi

Bibliotēkas darba un pakalpojumu pamats ir kvalitatīvi tradicionālie un elektroniskie informācijas resursi, to pieejamības un uzkrāšanas tehnoloģiskais nodrošinājums, piemērošanās „jaunajiem apstākļiem”.

No 20.gadsimta 50-tajiem gadiem līdz 1997.gadam bibliotēkas modelis bija klasiskā bibliotēka. 20.gadsimta 90-tajos gados informācijas tehnoloģiju ietekmē bibliotēkā līdztekus tradicionālajiem strauji tiek integrēti elektroniskie resursi.

Līvānu novada Centrālā bibliotēka piedāvā:

  • bibliotēkas krājumu (visi dokumenti, ar kuriem bibliotēka nodrošina lietotājus: grāmatas, seriālizdevumi u.c.);
  • elektroniskos resursus (statiskie-internetlapas, CD- ROM, u.c.; dinamiskie-novadpētniecības datubāze ar hipersaitēm u.c.)


©Līvānu novada centrālā bibliotēka
 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītbalsis 150
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012