lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
 • Struktūra

 • Kontakti

 • Nolikums

 • Resursi
  Pakalpojumi
   
   
  Novada bibliotēkas
  bibliotekāriem      foto/video galerija
      atbalstītāji
  rakstiet mums

  Atver lapu telefonā  apmeklētāji
  pieprasījumi kopa
  pieprasījumi šodien
  1957572
  1


  statistika

   
    Sabiedriskās organizācijas un biedrības

  Līvānu krājaizdevumu sabiedrība.
  Krājaizdevumu sabiedrības ēka (30-tie gadi) Rīgas ielā 75.

  Sabiedrības dibināšanas vajadzību radīja saimnieciskie apstākļi. Pēc 1905.gada Krievijas valdība caur valsts zemes banku uzpirka Līvānu apkārtnes zemes un tur novietoja krievus. Ienācēji nīkuļoja, un turīgākie latvieši bieži kolonistiem piešķirtās zemes atpirka. Tā radās vajadzība pēc kredītiem. Šī vajadzība kļuva vēl lielāka, kad sākās sādžu zemju sadalīšana viensētās. Sabiedrības galvenais mērķis bija palīdzēt vietējiem zemniekiem.

  Sabiedrība dibināta 1909.gada decembrī, dibināšanas ierosinātājs bijis Līvānu katoļu draudzes mācītājs V.Treibšo. 1912.gadā sabiedrība Līvānos, blakus pagasta mājai, uzbūvēja lielu divstāvu ķieģeļu māju. Apakšstāvā bija telpas diviem veikaliem, bet otrajā - telpas birojam un dzīvokļiem. 1913.gadā uz šo māju pārcēla Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības Līvānu nodaļu. Sabiedrība nopirka blakus ēkai esošo klēti, kuru pārbūvēja par veikala noliktavu un otrajā stāvā ierīkoja sarīkojumu zāli ar 500 – 600 vietām.  Līvānu krājaizdevumu sabiedrības pienotava un preču noliktava
  (30-tie gadi).

  Pirmā pasaules kara laikā Krājaizdevumu sabiedrības darbība tika pārtraukta, stipri cieta sabiedrības īpašumi. Pēc kara, Latvijas valsts pastāvēšanas laikā, telpas tika atjaunotas un tur izvietoja: Līvānu patērētāju biedrības kooperatīvu, Krājaizdevumu sabiedrību un Līvānu ugunsapdrošināšanas biedrību.
  Krājaizdevumu sabiedrība apkalpoja Līvānu pagasta, pilsētas (agrāk miesta) un apkārt esošo pagastu iedzīvotājus. 1935.gadā sabiedrība apvienoja 1416 biedrus. Krājaizdevumu sabiedrības telpās un veikalos tika izplatīta latgaļu avīze „Dryva”, latgaļu kalendārs, žurnāls „Zemkopis” u.c. izdevumi. Krājaizdevumu sabiedrību no tās dibināšanas dienas līdz 1940.gadam vadīja A.Veigurs.


  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  Līvānu lopu pārraudzības biedrība
  (Līvānu lauksaimniecības biedrība „Arāja Spēks”).


  Biedrība nodibināta 1911.gadā, dibinātājs un ierosinātājs bijis Līvānu draudzes prāvests V.Treibšo (70 biedru). Uzreiz pēc biedrības nodibināšanas, katoļu draudzes mājā biedrība sarīkoja pirmos lopkopības un piensaimniecības kursus. Priekšlasījumus kursos lasīja „Latviešu lauksaimnieku Ekonomiskās sabiedrības” speciālisti. Biedrības darbība tika pārtraukta Pirmā pasaules kara laikā, pēc kara, 1923.gadā biedrību atjaunoja, un viņa bija reģistrēta ar nosaukumu „Arāja spēks” („Orōja spāks”). Sadarbībā ar Latgales lauksaimniecības biedrību savienību, vēlāk arī ar Latvijas lauksaimniecības kameru, „Arāja spēks” ieguldīja lielu darbu lopkopības attīstībā, uzlaboja vietējo liellopu sugu. Biedrībai piederēja jaunsaimniecība, pie viņas darbojās mašīnu punkts, linu iepirkšanas punkts un dārzkopības pārraudzības sekcija. Biedrība rīkojusi priekšlasījumus, kursus, zemnieku dienas, izstādes, ekskursijas u. tml.


  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  Līvānu pagasta piensaimnieku sabiedrība.


  Pirmā piensaimnieku sabiedrība „Turība” dibināta 1924.gadā Zundānos. Pienotavai nebija ne telpu, ne aprīkojuma. Tikai ar laiku sabiedrībai Līvānu pilsētā piešķīra 3 ha lielu zemes gabalu, uz kura uzbūvēja jaunu ēku, Zundānos palika tikai krejošanas punkts. Otrā piensaimnieku sabiedrība bija nodibināta Līvānos. Vēlāk, pēc jaunās ēkas uzbūvēšanas, šo sabiedrību apvienoja ar Zundānu piensaimnieku sabiedrību, paturot kopējo nosaukumu „Turība”. Trešo piensaimnieku sabiedrību „Rožupe” nodibināja Rožanovā.


  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  Līvānu patērētāju biedrība „Pašpalīdzība”.


  Biedrība nodibināta 1920.gadā. Pirmajos pastāvēšanas gados, līdz 1924.gadam, biedrībai bija ļoti nestabila situācija, tā bija vairākkārt likvidēta un atjaunota. Biedrības galvenais veikals atradās Līvānos, bet pieci veikali-nodaļas – laukos. Biedrība atvēra divus linu pieņemšanas punktus un citus lauksaimniecības ražojumu iepirkšanas punktus. 1939.gadā patērētāju biedrības preču apgrozījums pārsniedza 1 miljonu latu.


  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  Līvānu sabiedrība „Straume”.


  Sabiedrība „Straume” dibināta 1920.gadā. Sabiedrībai Līvānu pilsētā, Dubnas upes lejasgalā piederēja elektrostacija, ūdensdzirnavas, vilnas vērptuve, veltuve, krāsotava, kokapstrādes darbnīca u.c. Elektrostacija apkalpoja Līvānu pilsētu, bet bija paredzēts uzbūvēt elektrības līniju arī uz laukiem. „Straume” bija viens no lielākajiem Latvijā darbojošamies ražošanas kooperatīviem.


  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  ©Līvānu novada centrālā bibliotēka
   
  PAR NOVADU
  Kultūra un māksla
  Pašvaldība
  Sports
  Izglītība
  Tūrisms
  Veselības un sociālā aprūpe
  Vēsture
  Uzņēmējdarbība
  Līvānieši
  Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

  Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

  bieži
  reti
  neesmu informēts par šo pakalpojumu
  neprotu to darīt
  nav vēlēšanās to darīt  balsis 150
  AKTUALITĀTES

  Projekts realizēts VVBIS ietvaros
  Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

   
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 23.02.2018