lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonāapmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
1879232
576


statistika

 
  Līvānu 2.vidusskola
Adrese: Rīgas 113/117, Līvāni, LV- 5316,
tālr.: 653 07660,
e- pasts: livanu2vsk@livani.lv
mājas lapa:

Direktore - Klavdija Daukšte.


Līvānu 2.vidusskola dibināta 1951.gadā uz Līvānu septiņgadīgās krievu skolas bāzes. 1975. un 1987.gadā uzceltas divas piebūves esošajai skolas ēkai Rīgas ielā 113/117: divi korpusi mācību kabinetiem un jauna, liela sporta zāle.

Patlaban vidusskolā mācību stundas tiek vadītas bilingvāli, kad daļa mācību priekšmetu vienlaikus tiek mācīti gan krievu, gan valsts valodā - šāda apmācība ieviesta jau no 1. klases. Palielinājies latviešu valodas stundu skaits, bet ārpusstundu darbs norisinās krievu valodā. Notiek daudz pasākumu, kas veltīti gan krievu, gan latviešu kultūrai.


Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


©Līvānu novada centrālā bibliotēka
 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītbalsis 150
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012