lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
 • Struktūra

 • Kontakti

 • Nolikums

 • Resursi
  Pakalpojumi
   
   
  Novada bibliotēkas
  bibliotekāriem      foto/video galerija
      atbalstītāji
  rakstiet mums

  Atver lapu telefonā  apmeklētāji
  pieprasījumi kopa
  pieprasījumi šodien
  1957572
  1


  statistika

   
    Valsts iestādes

  Tiesībsargājošās institūcijas


  Līvānu novada bāriņtiesa

  adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316,
  tālr. : 65307271,
  mob. tālr.: 20220877,
  e-pasts: marija.jansone@livani.lv

  Bāriņtiesas priekšsēdētāja - Marija Jansone  Līvānu novada pašvaldības kārtībnieks

  adrese:213.kabinets, Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs,
  Domes iela 3, Līvāni, LV - 5316
  Roberts Cepurnieks
  tālr.: 26366550,
  e-pasts:roberts.cepurnieks@livani.lv  Notārs

  Latvijas Zvērinātu notāru padome,
  adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316,
  tālr. : 65341493

  Zvērināta notāre – Gunta Daugaviete  Policija

  Valsts Policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes
  Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Līvānu iecirknis,
  adrese: Liepu iela 2, Līvāni, LV - 5316,
  tālr.:26571508, 110, 112 (izsaukumiem)

  Policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.
  Personu tiesības un likumīgās intereses tiek aizsargātas neatkarīgi no to pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma un vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un citas pārliecības.


  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA),
  Līvānu klientu apkalpošanas centrs

  adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316,
  tālr.: 653 14044

  Nodarbinātības organizatore - Antra Šolka

  Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) misija ir palīdzēt cilvēkiem, kuri meklē darbu, paaugstināt viņu konkurētspēju darba tirgū, nodrošināt novadu ar nepieciešamo darbaspēku.

  Lai palīdzētu Līvānu novada bezdarbniekiem un darba meklētājiem pēc iespējas ātrāk integrēties darba tirgū, NVA sniedz arī karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citiem cilvēkiem, kas pakļauti bezdarba riskam. No 2007.gada 1.septembra NVA pakļautībā nonācis Karjeras pakalpojumu kabineta Līvānu sektors.

  NVA Līvānu klientu apkalpošanas centrs veic sekojošas funkcijas:

  Darbs ar darba devējiem. Pasākumi noteiktām personu grupām. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Vasaras nodarbinātība skolēniem.

  tālr.: 65314042,
  mob. tālr.: 28234153
  e-pasts: Antra.Solka@nva.gov.lv  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos

  Valsts ieņēmumu dienests (VID), Latgales reģionālā iestāde,
  Līvānu klientu apkalpošanas centrs

  adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316,
  tālr.: 67120091, 67120092

  2005.gada nogalē - izremontētās, skaistās un plašākās telpās Rīgas ielā 77, darbu sāka Valsts ieņēmumu dienesta Līvānu klientu apkalpošanas centrs.

  Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.


  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests(VUGD),
  Latgales reģiona brigāde, Līvānu postenis

  adrese: Celtniecības iela 10, Līvāni, LV - 5316,
  tālr.: 65344343, 112


  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  Valsts probācijas dienests (VPD),
  Preiļu teritoriālā struktūrvienība, Līvānu filiāle

  adrese: Domes iela 3, Līvāni, LV - 5316,
  (Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 1.stāvs, 102.kabinets)
  tālr.: 65307433


  2006.gada augustā Līvānos tika atklāta Valsts probācijas dienesta (VPD) Preiļu teritoriālās struktūrvienības Līvānu filiāle.
  Probācijas dienesta klienti ir cilvēki, kas izcieš nosacītu sodu vai ir sodīti ar piespiedu darbu, kā arī bijušie ieslodzītie un mazgadīgie likumpārkāpēji.
  Dienests ir valsts iestāde, kas rūpējas par sabiedrības drošību, strādājot ar bijušajiem ieslodzītajiem, palīdzot viņiem atgriezties sabiedrībā.


  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP),
  Jēkabpils nodaļas Līvānu filiāle

  adrese: Domes iela 3, Līvāni, LV – 5316,
  tālr.: 653 81715, 653 81716


  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kompetencē ietilpst personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izdošana, Iedzīvotāju reģistra uzturēšana un valsts migrācijas politikas īstenošana, personu tiesiskā statusa noteikšana, naturalizācija u.c.

  Līvānu filiālē iedzīvotājiem pieejami šādi PMLP sniegtie pakalpojumi:
  pases noformēšana un izsniegšana;
  dokumentu pieņemšana Latvijas pilsonības iegūšanai;
  ielūgumu apstiprināšana;
  atteikšanās no nepilsoņa statusa.


  ©Līvānu novada centrālā bibliotēka
   
  PAR NOVADU
  Kultūra un māksla
  Pašvaldība
  Sports
  Izglītība
  Tūrisms
  Veselības un sociālā aprūpe
  Vēsture
  Uzņēmējdarbība
  Līvānieši
  Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

  Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

  bieži
  reti
  neesmu informēts par šo pakalpojumu
  neprotu to darīt
  nav vēlēšanās to darīt  balsis 150
  AKTUALITĀTES

  Projekts realizēts VVBIS ietvaros
  Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

   
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 23.02.2018