lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
 • Struktūra

 • Kontakti

 • Nolikums

 • Resursi
  Pakalpojumi
   
   
  Novada bibliotēkas
  bibliotekāriem      foto/video galerija
      atbalstītāji
  rakstiet mums

  Atver lapu telefonā  apmeklētāji
  pieprasījumi kopa
  pieprasījumi šodien
  1957572
  1


  statistika

   
    UZŅĒMĒJDARBĪBA

  Līvāni ir unikāli ar savu rūpniecības vēsturi. Gandrīz divus gadsimtus rūpnīcas ir bijušas šīs pilsētas attīstības pamats. Līdz 20.gs. sākumam te tika uzceltas 10 fabrikas un dibināti vairāki uzņēmumi.

  Padomju varas gados Līvānos notika plānveidīga tautsaimniecības augšupeja ar daudznozaru rūpniecības attīstību. 20.gs. 70.-80.gados tika uzbūvēta bioķīmiskā rūpnīca, būvmateriālu kombināts, māju būves kombināts u.c.

  Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā uz lētajiem energoresursiem balstītā un uz plānu ekonomiku un Krievijas tirgu orientētā rūpniecība nespēja darboties brīvā tirgus apstākļos. Lielākā daļa Līvānu uzņēmumu darbu pārtrauca, citi tika reorganizēti, ievērojami samazinājās gan nodarbinātības, gan ražošanas apjomi. Līvāni zaudēja sava ekonomiskā centra nozīmību.

  Šobrīd Līvānu rūpnieciskā zona ir stipri mainījusies. Pēdējos gados ražošana vairākos rūpniecības uzņēmumos tika atjaunota, notika uzņēmumu pārstrukturēšanas process vai tika izveidoti jauni – mūsdienīgi un konkurētspējīgi uzņēmumi.

  Līvānu novadā ražo gan labu saldējumu, gan optiskā kvarca stikla šķiedras, gan fasē kūdru un ražo mēbeles, būvmateriālus, galdniecības, konditorejas un kulinārijas izstrādājumus, u.c.

  Līvānu novadā aktīvi darbojas biedrība “Līvānu novada uzņēmēji” un uznēmēju padome.

  Informācija par nozīmīgākajiem uzņēmumiem novada pagastos pieejama Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.daļā - pašreizējās situācijas raksturojums.
  Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs


  adrese: Domes iela 3, Līvāni, LV - 5316,
  tālr.: 65307800,
  mob. tālr.: 29324115,
  e-pasts: luac@livani.lv  2006.gada 5.oktobrī kādreizējās tautā sauktās “baltās skolas” ēkā durvis vēra pašvaldības izveidotais inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs. Tas tika radīts ar domu ieinteresēt eksakto inženierzinātņu jomā Latgales skolēnus un studentus – nākošos uzņēmējus. Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra būtība ir veicināt ražošanu Latgalē, attīstot jaunu, inovatīvu produktu ieviešanu un radot darba vietas šajā reģionā, sniegt pakalpojumus uzņēmējiem, kas tikko uzsākuši savu biznesu. 2017.gada martā Līvānu novada domes deputāti nolēma mainīt pašvaldības struktūrvienības “Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs” nosaukumu uz “Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs”.


  Tā ir vieta, kur ir laipni gaidīti gan biznesa uzsācēji, gan jau pieredzējuši uzņēmēji šeit var saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus:

  • telpu un aprīkojuma noma (biroja telpas, konferenču zāle);
  • konsultācijas (nodrošināta Latgales uzņēmējdarbības centra konsultanta pieejamība);
  • informatīvi semināri (bezmaksas);
  • strādājošo iedzīvotāju apmācības (projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros);
  • atbalsts uzņēmējiem dalībai izstādēs;
  • vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņi dažādos novada pasākumos;
  • biznesa ideju konkurss skolēniem;
  • konkurss uzņēmējiem "Līvānu novads VAR!”  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  Bibliotēkas apkopotie informācijas avoti par lielākajiem uzņēmumiem Līvānu novadā:

 • Light Guide Optics International, SIA
  Sīkāk skat.: www.lgoptics.com


 • Ceram Optec, SIA
  Sīkāk skat.: www.ceramoptec.com


 • EKO nams, SIA
  Sīkāk skat.: www.ekonams.lv


 • RNS-D, SIA
  Sīkāk skat.: www.rnsd.lv


 • Līvānu kūdras fabrika, SIA
  Sīkāk skat.: www.livanukudra.lv


 • Sencis, SIA
  Sīkāk skat.: www.sencis.lv


 • SALTUMS 2, SIA

 • Adugs, SIA
  Sīkāk skat.: www.adugs.lv


 • DAUGULIS & PARTNERI, SIA
  Sīkāk skat.: www.daugulis.lv


 • Glear, SIA


  ©Līvānu novada centrālā bibliotēka
 •  
  PAR NOVADU
  Kultūra un māksla
  Pašvaldība
  Sports
  Izglītība
  Tūrisms
  Veselības un sociālā aprūpe
  Vēsture
  Uzņēmējdarbība
  Līvānieši
  Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

  Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

  bieži
  reti
  neesmu informēts par šo pakalpojumu
  neprotu to darīt
  nav vēlēšanās to darīt  balsis 150
  AKTUALITĀTES

  Projekts realizēts VVBIS ietvaros
  Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

   
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 23.02.2018