lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonāapmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
1878364
78


statistika

 
  UZŅĒMĒJDARBĪBA

Līvānu novada domes informācija
"PILSĒTA KRUSTCELĒS"– 2004.g. sk. šeit

Līvāni ir unikāli ar savu rūpniecības vēsturi. Gandrīz divus gadsimtus rūpnīcas ir bijušas šīs pilsētas attīstības pamats. Līdz 20.gs. sākumam te tika uzceltas 10 fabrikas un dibināti vairāki uzņēmumi.

Padomju varas gados Līvānos notika plānveidīga tautsaimniecības augšupeja ar daudznozaru rūpniecības attīstību. 20.gs. 70.-80.gados tika uzbūvēta bioķīmiskā rūpnīca, būvmateriālu kombināts, māju būves kombināts u.c.

Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā uz lētajiem energoresursiem balstītā un uz plānu ekonomiku un Krievijas tirgu orientētā rūpniecība nespēja darboties brīvā tirgus apstākļos. Lielākā daļa Līvānu uzņēmumu darbu pārtrauca, citi tika reorganizēti, ievērojami samazinājās gan nodarbinātības, gan ražošanas apjomi. Līvāni zaudēja sava ekonomiskā centra nozīmību.

Šobrīd Līvānu rūpnieciskā zona ir mainījusies. Pēdējos gados ražošana rūpniecības uzņēmumos tika atjaunota, notika uzņēmumu pārstrukturēšanas process, tas skāra arī Līvānu stikla fabriku, kura dibināta 1887.gadā.
Tagad fabrika ir vācu - amerikāņu kopuzņēmums ar nosaukumu SIA „Lettglas”, un ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Līvānos, bet tikai 3 – 4% no saražotās produkcijas paliek Latvijas tirgū.


SIA „Lettglas”

Līvānu novadā ir vairāk kā 500 reģistrēti uzņēmumi, lielākoties tie ir mazi uzņēmumi (pēc nodarbināto skaita). Te ražo gan labu saldējumu, gan optiskā kvarca stikla šķiedras, gan fasē kūdru un ražo ķieģeļus, mēbeles, būvmateriālus, galdniecības izstrādājumus, kokogles, konditorejas un kulinārijas izstrādājumus, u.c.

Pārējo informāciju skat. Līvānu novada domes mājas lapā.

Bibliotēkas apkopotie informācijas avoti par uzņēmējdarbību Līvānu novadā
KONSULTĀCIJAS, INOVĀCIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ Līvānu novada aktīvā tūrisma centrs
Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs
ŪDENSAPGĀDE SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
SILTUMAPGĀDE SIA „Līvānu siltums”
ENERGOAPGĀDE Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli Līvānu iecirknis
Līvānu HES
GĀZES APGĀDE AS Latvijas gāze, Līvānu iecirknis
CELTNIECĪBA SIA „RNS-D;
SIA „Sencis un Co”;
SIA „Līvānu ķieģelis”
LAUKSAIMNIECĪBA Līvānu veterinārais serviss
Sīkāk skat.: http://www.livet.lv/
SIA „Līvānu kūdras fabrika”
Z/s „Kapteiņi”
KOKAPSTRĀDE. MĒBELES SIA „Līvānu mājas un logi”;
SIA „Sencis”
OPTISKO ŠĶIEDRU RAŽOŠANA SIA „Anda-Optec”
Sīkāk skat.:http://www.andaoptec.lv
SIA „Z-light”
Sīkāk skat.: http://www.z-light.lv/en/
STIKLA RAŽOŠANA SIA „Lettglas”
PĀRTIKAS RAŽOŠANA SIA „Adugs”;
SIA „Saltums 2”
AUTOPAKALPOJUMI, TRANSPORTS SIA „Bork”;
Dzelzceļa stacija;
Līvānu pārceltuve
SADZĪVES PAKALPOJUMI SIA „Minox”;
SIA „Paozoli”
TIRDZNIECĪBA UN ĒDINĀŠANA „Daugulis & Co”;
SIA „Livengoft”;
Sīkāk skat.: http://www.livenet.lv
IU „Asija”;
Puķuzirnis, ziedu salons;
Tirgus „Runcis”;
Kafejnīca „Kalnāres”;
Kafejnīca „Gamma”


©Līvānu novada centrālā bibliotēka
 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītbalsis 150
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012