lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonāapmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
1841731
159


statistika

 
  Līvānu novada Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku darbinieku semināra programma.

2011. gada 21.janvārī plkst.10.00
Semināra norises vieta:
Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs


10.00 - 10.30 Aktuāla Līvānu novada pašvaldības informācija

V. Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja


10.30 - 10.45 Aktualitātes Līvānu novada skolu bibliotēku darbā
S. Siliņa, Līvānu novada skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja


10.45 - 11.00 Profesionālā informācija
• aktualitātes bibliotēku darbā
LNCB direktore I. Vērdiņa
• metodiskais materiāls "Krājuma komplektēšana. Soli pa solim."
LNCB bibliotekāre T. Lukina


11.00 - 14.30 Lekcija "Bibliotēka – lasītājam draudzīga vide."
Informācija par bibliotēku statistisko datu ievadi digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā. Bibliotēku darba teksta pārskati. Atbildes uz jautājumiem.
B. Bierne, LNB BAI bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre.


14.30 - 15.00 Individuālās konsultācijas


©Līvānu novada centrālā bibliotēka
 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītbalsis 150
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012