lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
Resursi
Pakalpojumi
 
 
Novada bibliotēkas
bibliotekāriem    foto/video galerija
    atbalstītāji
rakstiet mums

Atver lapu telefonāapmeklētāji
pieprasījumi kopa
pieprasījumi šodien
1841729
157


statistika

 
  Līvānu 1.vidusskola
Adrese: Rīgas 101, Līvāni, LV- 5316,
tālr.: 65307200
e- pasts: livanu1vsk@livani.lv
mājas lapa: http://www.livanu1vsk.lv/

Direktors - Juris Iesalnieks.


Līvānos 1968.gadā uzsāka jaunas skolas celtniecību Rīgas ielā 101. Skolu pabeidza celt 1970.gadā. Svinīgā atklāšana - 1971.gada 7.februārī. Skola kļuva par vadošo skolu rajonā.

1992.gadā skola kļuva finansiāli neatkarīga un nonāca Līvānu pašvaldības pārziņā. No 1992.gada rudens Līvānu 1.vidusskolas skolēni mācās trīs ēkās - galvenajā skolas ēkā Rīgas ielā 101; sākumskolās - "Pastariņa skolā" Avotu ielā 5 (no 2008.gada 1. septembra šī skola pārtrauc darbību) un "Laimiņas skolā" Domes ielā 5, kuras ierīkotas bijušo bērnudārzu ēkās. 1999.gadā skola pārtapa par Līvānu ģimnāziju, bet 2003.gada rudenī Līvānu ģimnāzija atgūst savu iepriekšējo nosaukumu - Līvānu 1. vidusskola.

No 1992. Līdz 2013. gadam skolu vadīja Maija Dzintra Skudre.Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


©Līvānu novada centrālā bibliotēka
 
PAR NOVADU
Kultūra un māksla
Pašvaldība
Sports
Izglītība
Tūrisms
Veselības un sociālā aprūpe
Vēsture
Uzņēmējdarbība
Līvānieši
Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

bieži
reti
neesmu informēts par šo pakalpojumu
neprotu to darīt
nav vēlēšanās to darītbalsis 150
AKTUALITĀTES

Projekts realizēts VVBIS ietvaros
Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

 
©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 12.11.2012