lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
 • Struktūra

 • Kontakti

 • Nolikums

 • Resursi
  Pakalpojumi
   
   
  Novada bibliotēkas
  bibliotekāriem      foto/video galerija
      atbalstītāji
  rakstiet mums

  Atver lapu telefonā  apmeklētāji
  pieprasījumi kopa
  pieprasījumi šodien
  1957572
  1


  statistika

   
    Sociālā vide Līvānos un iedzīvotāju aprūpe

  Līvānu nevienmērīgā attīstība 20.gadsimtā, straujās izmaiņas pilsētas ekonomiskajā dzīvē ir nesušas līdzi arī sociālās problēmas. Latvijai pārejot uz tirgus ekonomiku, ekonomiskā krīze spēcīgi ietekmēja Līvānu saimniecisko dzīvi, bez darba palika tūkstoši cilvēku, daudzi no viņiem tā arī darbu nav vairs atraduši.

  Bezdarba problēma ir radījusi lavīnveida efektu, fiziski un psihiski negatīvi ietekmējot ne tikai bezdarbniekus, bet arī viņu ģimenes locekļus - bērnus, pensionārus un sabiedrību kopumā. Sociālās un ekonomiskās pārmaiņas ir izraisījušas arī psiholoģiskas problēmas.

  Bezdarbs Līvānos un to apkārtnē ir galvenais iemesls samilzušajām sociālajām problēmām. Diemžēl šo problēmu atrisinājums nav rodams tikai nodarbinātības sekmēšanā un jaunu darba vietu radīšanā. Daudzi no bezdarbniekiem dažādu iemeslu dēļ nav spējīgi iekļauties darba tirgū. Tādēļ integrācijas programmu realizēšanai ir tikpat liela loma kā nodarbinātības veicināšanai.

  Ekonomiskās pārmaiņas ir radījušas lielu trūcīgo un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju slāni. Šiem cilvēkiem ir raksturīga pasivitāte, sabiedrībā notiekošo procesu izpratnes trūkums, atsvešināšanās no sabiedrības.

  Bezdarba līmenim Līvānu novadā pēdējo gadu laikā ir bijusi tendence samazināties, tomēr tā absolūtais līmenis uzskatāms par augstu:
  uz 2003.gada beigām 18,9%
  uz 2004.gada beigām 17,42%
  uz 2005.gada beigām 15,03%
  uz 2006.gada beigām 12,37%

  Līvānu novadā ir liels skaits vientuļo un veco iedzīvotāju, 29% no pensionāru kopskaita ir vientuļi cilvēki, kuriem ir nepieciešama aprūpe.  Sociālā aprūpe  Līvānu novada domes sociālais dienests

  Adrese: Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316,
  tālr.: 65307165
  e-pasts: arnita.briska@livani.lv

  Vadītāja - Arnita Briška

  Līvānu novada iedzīvotāji sociālās aprūpes jautājumus var risināt savās dzīves vietās, sociālie darbinieki strādā Rožupē, Turkos un Līvānu pilsētā.

  Sociālās palīdzības sniegšanu ģimenēm no sava budžeta līdzekļiem nodrošina novada pašvaldība. Nosakot tiesības uz pašvaldības trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalstu, tiek izmantots ienākumu deklarēšanas princips.

  Ievērojot darba apjomu un palīdzības pieprasītāju skaitu, pašvaldības sociālajiem darbiniekiem ir grūti nodrošināt kvalitatīvu darbu un risināt katra iedzīvotāja konkrētās problēmas. Sociālās palīdzības speciālistu nepietiekamais skaits nedod iespēju pietiekami iedziļināties katra indivīda problēmās, atteikties no vispārējas pieejas iedzīvotāju problēmu risināšanā orientējoties uz tiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk un pašiem nav iespēju sevi apgādāt.

  Pašreiz pašvaldības sniedzamā sociālā palīdzība pārsvarā ir orientēta uz iedzīvotāju eksistences pamatvajadzību (uzturs, apģērbs, mājoklis) nodrošināšanu.  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos  Žēlsirdības centrs,

  sabiedriskā bezpeļņas organizācija
  Adrese: Rūpniecības ielā 1a, Līvāni, LV-5316,
  tālr.: 65343913

  Direktore - Dzintra Zoldnere

  Organizācija dibināta 2000.gada februārī ar mērķi palīdzēt bērniem no sociāli neaizsargātām ģimenēm. Centrs balstās tikai uz brīvprātīgo darbu, rīko dažādas labdarības aktivitātes. Darbojas bezmaksas virtuve, kas tiek uzturēta no vietējo uzņēmēju ziedojumiem, atbalstu sniedz arī Līvānu novada dome.  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos  Līvānu dienas aprūpes centrs „Saulessvece”

  Adrese: Stacijas ielā 2, Līvāni, LV-5316
  mājas lapa: www.baltamaja.lv

  Dienas aprūpes centrs ir biedrības „Baltā māja” institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar citiem funkcionāliem traucējumiem.

  Centra galvenie uzdevumi ir aprūpēt, attīstīt un rehabilitēt personas ar īpašām vajadzībām.  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos  Latvijas Sarkanā Krustā Jēkabpils RK Līvānu novada nodaļa

  Adrese: Smilšu ielā 3, Līvāni, LV-5316
  tālr.: 26203745

  Kontaktpersona: Otīlija Rudzāte

  Organizācija dibināta 1998.gada 30.jūlijā ar mērķi sniegt humāno palīdzību trūcīgajiem iedzīvotājiem, kā arī aktivizēt asins donoru kustību Līvānu novadā.
  Organizācijas dibināšanas iniciatori bija Līvānu pilsētas pensionāru apvienība.  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos


  ©Līvānu novada centrālā bibliotēka
   
  PAR NOVADU
  Kultūra un māksla
  Pašvaldība
  Sports
  Izglītība
  Tūrisms
  Veselības un sociālā aprūpe
  Vēsture
  Uzņēmējdarbība
  Līvānieši
  Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

  Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

  bieži
  reti
  neesmu informēts par šo pakalpojumu
  neprotu to darīt
  nav vēlēšanās to darīt  balsis 150
  AKTUALITĀTES

  Projekts realizēts VVBIS ietvaros
  Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

   
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 23.02.2018