lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
 • Struktūra

 • Kontakti

 • Nolikums

 • Resursi
  Pakalpojumi
   
   
  Novada bibliotēkas
  bibliotekāriem      foto/video galerija
      atbalstītāji
  rakstiet mums

  Atver lapu telefonā  apmeklētāji
  pieprasījumi kopa
  pieprasījumi šodien
  1957572
  1


  statistika

   
    Dziedāšanas māksla

  Līvānu novads var lepoties ar savu, tikai šai vietai raksturīgu latgaliešu izloksni. Tās pamatā ir seno sēļu izloksnes stieptā intonācija: sōkt, stōdeit, utt. Visprasmīgāk saglabāt un nodot mantojumā no paaudzes paaudzē valodas īpatnības var caur folkloru.

  Gandarījums ir par to, ka Līvānu novadā ir dzīvi Tautas mutvārdu daiļrades kopēji, kuri vāc, popularizē un izpilda gan Līvānu novada, gan citu novadu tautas dziesmas. Tās ir folkloras kopa “Ceiruleits” (dibināta 1990.g.) Annas Kārkles vadībā, folkloras kopa “Turki” Terēzijas Rubenes un Daigas Pūcītes vadībā. Pirmsākumi ansamblim „Turki” likti 1979.gada oktobrī. To palīdzēja izveidot toreizējā kluba vadītāja Rozālija Veigure. Kopējo sadziedāšanos sāka 12 sievas. Ansambli nosauca – Zundānu etnogrāfiskais ansamblis.
  Tagadējo kopas sastāvu veido 4 paaudžu pārstāvji. „Turki” regulāri piedalās ne tikai folkloras pasākumos, bet neļauj būt pasīviem malā sēdētājiem arī citu sarīkojumu dalībniekiem.


  Folkloras kopa „Turki”


  Folkloras kopas pazīst ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām: „Ceiruleits” ir koncertējis - Zviedrijā, Vācijā, Šveicē, Brazīlijā, Itālijā, Somijā, Polijā; „Turki” - Anglijā, Igaunijā u.c.


  Folkloras kopa „Ceiruleits”

  Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas „Ceiruleits” dalībniekiem mīlestību pret dzimto zemi tautas dziesmās, dejās un rotaļās māca kopas dibinātāja un vadītāja Anna Kārkle. 2005.gadā folkloras kopa svinēja savu 15. dzimšanas dienu. „Ceiruleits” gada laikā piedalās vidēji 60 koncertos, pašlaik kopā darbojas 50 jaunie līvānieši.

  Kopš 1995.gada Līvānu 2. vidusskolā Vasiļisas Belousovas vadībā darbojas folkloras kopa „Laduški” („Dodola”) . Šī kopa popularizē slāvu folkloru: pēta krievu tautas tērpu valkāšanas tradīcijas; vāc, pieraksta un dzied senas krievu tautasdziesmas; organizē rotaļas un spēles krievu tradīciju garā.
  No 2000.gada folkloras kopai ir otrs nosaukums „Dodola”, kurā darbojas vecāko klašu bērni.


  Folkloras kopa „Dodola”

  Līvānu novadā ar dziedāšanu nodarbojas arī vairāki citi pašdarbības kolektīvi. Līvānu novada senioru korim „Sendienas” (vadītājs Edgars Znutiņš) pašreiz ir uzplaukuma periods. Koris darbojas kopš 1998.gada un tas ir vienīgais senioru koris Latgales reģionā. 2003.gadā koris piedalījās XXIII Dziesmu svētkos Rīgā, kā arī ir sniedzis koncertus citviet Latvijā.


  Senioru koris Sendienas”

  Populārās lauku kapelas „Jūlijs” dziesmas skan gan Latvijā, gan ārzemēs. Pavisam kapelas „Jūlijs” repertuārā ir ap 200 dziesmām, kas regulāri tiek atskaņotas dažādās Latvijas radiostacijās. Kapelas vadītājs ir Jūlijs Stikuts.

  Vokālais ansamblis „Spurgaliņas”
  ir viens no spēcīgākajiem bērnu vokālajiem ansambļiem Latvijā. Ansambļa vadītāja ir Skaidrīte Bulmeistere. „Spurgaliņu” aizsākums meklējams 1992.gadā Līvānu bērnu un jauniešu centra vokālajā ansamblī „Cālis”. No 2003.gada 1.septembra vokālā studija „Spurgaliņas” darbojas J.Graubiņa Līvānu mūzikas skolā.


  Vokālais ansamblis „Spurgaliņas”

  Bērnu popgrupa „Mēs paši” dibināta 1996.gadā. Ansambli vada brālis un māsa - Māris un Vineta Elkšņi. Grupa koncertē galvenokārt Latgales reģionā.
  Līvānu novadā vēl ir daudz citu mūzikas kolektīvu, kuri ar savu dziedāšanas mākslu iepriecina klausītājus: „Līvānu muzikanti”, „Jancis” u.c.  


  ©Līvānu novada centrālā bibliotēka
   
  PAR NOVADU
  Kultūra un māksla
  Pašvaldība
  Sports
  Izglītība
  Tūrisms
  Veselības un sociālā aprūpe
  Vēsture
  Uzņēmējdarbība
  Līvānieši
  Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

  Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

  bieži
  reti
  neesmu informēts par šo pakalpojumu
  neprotu to darīt
  nav vēlēšanās to darīt  balsis 150
  AKTUALITĀTES

  Projekts realizēts VVBIS ietvaros
  Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

   
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 23.02.2018